eng   hr

Adria Events DMC, Croatia


Split - gdje novo susreće staro

 
Split

Današnji Split rezultat je 17 stoljeća gradnje i obnove, tako da se novo isprepliće sa starim. U srcu ovog grada je palača cara Dioklecijana sagrađena u zlatnim godinama njegove vladavine početkom četvrtog stoljeća.

Ono što je započelo kao carska palača i vojni kamp, danas je mreža popločenih uličica u kojima su pred-romaničke crkve smještene tik uz gotičke kapele, muzeji puni povijesnih izložaka nalaze se do suvremenih galerija a primamljivi mirisi restorana natječu se s prepunim kafićima nastojeći privući prolaznike.

Šetajući trgovinama na otvorenom ili sjedeći na toplom kamenu, lako je zaboraviti da se iza dva metra debelih zidina krije luka sa svom užurbanošću modernog doba. I upravo su ti kontrasti srce Splita i tajna njegovog šarma. Mauzolej rimskog cara vremenom je pretvoren u najstariju rimokatoličku crkvu na svijetu.

Karta Hrvatske

Karta Splita